Please contact us

* Mandatory

Contact data

Hangzhou Hawk Optical 
Electronic Instruments Co., Ltd.

No. 9 Xinda Road
Hangzhou, Zhejiang Province
311201 P.R. China

E-mail:   hawk@chinahawk.cn

Tel : + 86 - 571 - 2281 1660
Fax: + 86 - 571 - 2281 1228